All movies

Sånger från andra våningen (2000)

a.k.a Songs from the Second Floor

Du levande (2007)

a.k.a You, the Living

En duva satt på en gren och funderade på tillvaron (2014)

a.k.a A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence

En kärlekshistoria (1970)

a.k.a A Swedish Love Story

Härlig är jorden (1991)

a.k.a World of Glory

Någonting har hänt (1993)

a.k.a Something Has Happened

Om det oändliga (2019)

a.k.a About Endlessness

Besöka sin son (1967)

a.k.a Visiting One's Son

Hämta en cykel (1968)

a.k.a To Fetch a Bike