All movies

Shi mian mai fu (2004)

a.k.a House of Flying Daggers

Da hong deng long gao gao gua (1991)

a.k.a Raise the Red Lantern

Huo zhe (1994)

a.k.a To Live

Man cheng jin dai huang jin jia (2006)

a.k.a Curse of the Golden Flower

Jin ling shi san chai (2011)

a.k.a The Flowers of War

Wo de fu qin mu qin (1999)

a.k.a The Road Home

Yi ge dou bu neng shao (1999)

a.k.a Not One Less

Qiu Ju da guan si (1992)

a.k.a The Story of Qiu Ju

Qian li zou dan qi (2005)

a.k.a Riding Alone for Thousands of Miles

Ying (2018)

a.k.a Shadow

Xing fu shi guang (2000)

a.k.a Happy Times

Gui lai (2014)

a.k.a Coming Home

Shan zha shu zhi lian (2010)

a.k.a Under the Hawthorn Tree

San qiang pai an jing qi (2009)

a.k.a A Woman, a Gun and a Noodle Shop

You hua hao hao shuo (1997)

a.k.a Keep Cool

Hua hun (1994)

a.k.a Pan Yu Liang, a Woman Painter