All movies

Shin seiki Evangelion Gekijô-ban: Shito shinsei (1997)

a.k.a Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth

Shiki-Jitsu (2000)

a.k.a Ritual

Kyûtî Hanî (2004)

a.k.a Cutie Honey: Live Action

Kusoh no kikai-tachi no naka no hakai no hatsumei (2002)

a.k.a The Invention of Destruction in the Imaginary Machines