All movies

Ai ni ai wo (2001)

a.k.a Betelnut Beauty

Chun hua meng lu (1996)

a.k.a A Drifting Life

Lu bin xun piao liu ji (2003)

a.k.a Robinson's Crusoe

Mei li zai chang ge (1997)

a.k.a Murmur of Youth

Tian ma cha fang (1999)

a.k.a March of Happiness

Yue guang xia wo ji de (2005)

a.k.a The Moon Also Rises